/Files/images/1.jpg

Програма для роботи з дітьми від народження до шести (семи) років

Вийшла з друку оновлена програма для освітньої роботи з дітьми від народження до шести років«Я у Світі»
Програма має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН № 1/11-6326 від 12.07.2019)
Програму оновили науковці під керівництвом Олени КОНОНКО, завідувача кафедри дошкільної освітиНіжинського державного університету імені Миколи Гоголя, д-ра психол. наук, професора.
Автори змістили акценти з підготовки дитини до майбутнього шкільного життя назабезпечення змістовного сьогодення.
Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»відповідає Базовому компоненту дошкільної освіти. У ній відображено вимоги до оновленого змісту освіти, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини впродовж дошкільного дитинства.
Провідна ідея програми— оптимально використовувати можливості віку дитини для її повноцінного розвитку.
Програма орієнтує освітян на розвиток у дитини особистісного досвіду в чотирьох основних сферах життєдіяльності — власному Я, природному, предметному та соціальному просторах.
ПрограМа міститьскладові змісту освіти:

 • Інваріантна — від народження до шести років
 • Варіативна — від трьох до шести років

Інваріантна складова змісту

Матеріали інваріантної складової змісту освіти дітей від народження до шести років структурованівідповідно до віку:

 • Вік немовляти
 • Ранній вік
 • Молодший і середній дошкільний вік
 • Старший дошкільний вік

Зміст викладено за сімома освітніми лініями:«Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Варіативна складова змісту

Матеріали варіативної складової змісту також структуровані відповідно до віку та подано за освітніми лініями:

 • молодший і середній дошкільний вік — «Іноземна мова» (англійська), «Хореографія»
 • старший дошкільний вік — «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова» (англійська), «Хореографія», «Шахи»

Матеріали кожної освітньої лінії структуровано за рамкою-схемою, що містить такі елементи:

 • Вікові можливості — для кожного року життя
 • Зміст освіти
 • Основні освітні завдання — чітко окреслені розвивальні, навчальні та виховні завдання
 • Показники компетентності дитини на кінець кожного вікового періоду

Додаткидо Програми містять орієнтовні розпорядок дня дітей, розподіл занять на тиждень, музичний репертуар, переліки художніх творів та інші практичні матеріали для роботи з дітьми.
Програма легко сприймається за своєю структурою, складовими кожного розділу та створює простір для творчого використання різних педагогічних технологій, прояву гнучкості в підході до кожної дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 27